Játékok és tétek

Gravitab szenzomotoros fejlesztőjáték

A GraviTab fejlesztőjátékhoz kapcsolódó cikksorozatunkban a játék és a legkomplexebb értelemben vett emberi egészség viszonyát kívánjuk megvilágítani, külön hangsúlyozva a játék és a mentális állapotfelmérés lehetséges összefüggéseit. A játszás folyamata, mint spontán, örömteli, nem rutinszerű tevékenység, kiváló lehetőséget teremt a koncentráció, a szenzomotoros képességek, és egyéb nehezen mérhető területek vizsgálatára. A játék és a játszás képessége ideális esetben egész életében elkíséri az embert. Gyermekek esetében a szellemi és fizikai fejlődés fontos komponense. Felnőttkorban az aktív kikapcsolódás, a regeneráció lehetőségét nyújtja. Idős korban a mentális állapot megóvását segíti elő.

Az előző alkalommal már utaltunk rá, hogy „játék és komoly valóság” dichotómiája nemcsak azért nem egyszerű ellentét, mert a játéknak valóságosan ható, és kár nélkül nem nélkülözhető funkciói vannak a nem-felnőtt korosztályok fejlődésében. Számos más okból is bonyodalmas ellentét ez, és az ellentétpár két tagja egybenyílhat akár veszedelmesen is. Bár írásainkban főként a jótékony egybekapcsolódás formáira fogunk összpontosítani (amikor nem az egyes játékhuzamoknak van nagy tétje, hanem annak, hogy játszunk-e és mit játszunk), de előbb azért jeleznünk kell például a számítógépes túlfoglalkozás nem csekély veszélyét – amint a szerencsejáték-szenvedély is pusztító, valós betegséggé lényegülhet.

Az élsport szférájától sem idegen, hogy játékosok küzdelmi eredményeinek súlyos következményei legyenek (félbetörnek játékos-karrierek, bánatba dől egy-egy országnyi szurkolótábor, elszáll egy-egy nagy kockázatú fogadói befektetés). És mégis alapos joggal nevezzük játéknak nemcsak a (termelőmunkára kevéssé hasonlító) rulettet, hanem mondjuk a futball-világbajnokságok menetét, meccsenként is és egészben is. Hogyne lenne az játék, hiszen folyamatos bírói felügyelettel zajlik (közismert testületi szabályozás pontjait számonkérve), míg viszont egyébiránt az egymás közti mozgásainkat és beszédünket nem kísérik semleges-bírói füttyök sem az utcákon, utakon, dűlőkben, sem a házak beltereiben. Továbbá, míg a sportpályákon kívüli ügyekben igen gyakori, hogy a küzdelem résztvevői így vagy úgy, többé-kevésbé mind rosszul járnak, addig a futball-vb lebonyolítási rendje úgy van kifundálva, hogy egyetlen csapat biztosan „mennybe menjen”, a „megistenülést” elkerülni nem is lehet: a FIFA-előírta versenyrend művien kárpótol bennünket az élet vágyképi szempontból elégtelen voltáért.

A játékelmélet nem játékfilozófiát (a játék-jelenségkört magyarázó teóriát) jelent, hanem egy olyan – főleg játszmákat analizáló –  matematikai irányzat neve, amely pszichológiai/biológiai ismereteket is felvesz, sőt gyarapít, jelentőségre téve szert még a számítástechnikában, a közgazdaságtanban és a szociológiában –  ugyanakkor korántsem érdektelen mondjuk a pókerezők számára sem. Igen pregnánsan tud rámutatni a játékszabályok érvényesülésébe bekúszó, a lebonyolítóknak meglepetéseket okozó „vad őstermészetre” is: egyes nem elég körültekintő szabálymódosítások rejtett játékelméleti aknákat hordoznak, amelyek az egész rendezvényt tönkretetehetik.  (A legegyszerűbb efféle üzemzavarok beméréséhez ugyan nem kellenek emelt fokú játékelméleti meggondolások – ilyen például a cinikusan elfogult, a korrupt vagy akár csak az inkompetens bíráskodás esete.) A játékelméletre a fejlesztőjátékok méréstechnikai kibővítéséről szólva is ki fogunk még térni.

A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék az elmélyült koncentrációt igénylő manuális tevékenység és a több felhasználót összekapcsoló digitális világ előnyeit ötvözi. A GraviTab játék hardver része egy valós, kézzel fogható ügyességi játék, amiben a felhasználó a tábla megdöntésével – a kiválasztott feladattípusnak megfelelően – egy pályarendszerben közlekedtet egy fémgolyót. A feladatok kiadását és a játék végeztével az értékelést már egy okostelefonos alkalmazás végzi. Ez teszi lehetővé a készségfejlesztő játékban a mérhetőséget, a felhasználó azonos feladattípusban elért eredményének összehasonlítását a korábbi teljesítményével, illetve a GraviTab-bel játszó kortársaival. 

A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00162 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg. A projektről bővebb információ a Gravitab oldalon érhető el.

Gravitab sensorimotor coordination
Gravitab Sensomotorische Koordination

(X)  Frissítve: 2019.05.03.