A vállalkozás célja az értékteremtés

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

Az értékteremtés minden üzleti egység elsődleges célja. Az ügyfelek számára az értékteremtés elősegíti a termékek és a szolgáltatások eladását, míg a részvényesek számára értékteremtés révén – részvényárfolyam-emelkedés formájában biztosítja, a befektetési tőke rendelkezésre állását. Pénzügyi szempontból az érték akkor jön létre, amikor egy vállalkozás olyan bevételt (vagy tőkemegtérülést) keres, amely meghaladja a kiadásokat (vagy a tőkeköltséget). Néhány elemző azonban ragaszkodik az „értékteremtés” szélesebb meghatározásához, amelyet a hagyományos pénzügyi intézkedésektől elkülönülten tekinthetünk. A szervezeti teljesítmény értékelésének hagyományos módszerei már nem megfelelőek a mai gazdaságban. A részvényárat egyre kevésbé határozza meg a jövedelem vagy az eszközbázis. Az értékteremtés a mai vállalatokban egyre inkább az immateriális mozgatórugókban jelenik meg, mint például az innováció, az emberek, az ötletek és a márka.

Amennyiben tágabb értelemben nézzük, akkor az értékteremtést egyre inkább jobb irányítási célnak tekintik, mint szigorú pénzügyi teljesítménymutatóknak, amelyek közül sokan hajlamosak a költségcsökkentésre, amely rövid távú eredményeket eredményez a hosszú távú versenyképességet és növekedést elősegítő beruházások előtt. Ennek eredményeként egyes szakértők azt javasolják, hogy az értékteremtés legyen az összes munkavállaló és a vállalati döntés elsődleges prioritása. Feltéve, hogy az értékteremtést először a megfelelő módon állítja elő, akkor a vezetői tudni fogják, hol és hogyan kell növekedni, jobban tudnak tőkét csoportosítani, mint a versenytársak. Ez hatalmas előnyt nyújt Önnek abban, hogy megnövelje vállalatának, nyereséges és tartós növekedését.

 Az értékteremtés egész szervezetre összpontosításának első lépése az értékteremtés forrásainak és mozgatórugóinak megértése az iparban, a vállalaton és a piacon. Az értékteremtés megértése segít a vezetőknek a tőkét és a lehetőségeket a növekedés legjövedelmezőbb lehetőségeire összpontosítani. Amennyiben az ügyfelek értékelik a folyamatos minőséget és az időben történő kézbesítést, akkor a készségek, rendszerek és folyamatok, amelyek minőségi termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő és szállítanak, rendkívül értékessé válnak a szervezet számára. A tevékenységek és képességek következetes hozzáigazítása az ügyfélérték-javaslathoz a stratégia végrehajtásának központi elemévé válik.

Noha az értékteremtést ösztönző immateriális tényezők ágazatonként eltérnek, az immateriális javak néhány fő kategóriája a technológia, az innováció, a szellemi tulajdon, a szövetségek, a menedzsment képességek, a munkavállalói kapcsolatok, az ügyfélkapcsolatok, a közösségi kapcsolatok és a márkaérték. Fontos megjegyezni, hogy az immateriális javak fejlesztésére irányuló beruházások (például kutatás és fejlesztés, munkavállalói képzés és márkaépítés) általában inkább közvetett, mint közvetlen haszonnal járnak. Ilyen módon az értékteremtésre való összpontosítás arra kényszeríti a szervezetet, hogy hosszú távú perspektívát fogadjon el, és erőforrásait a jövőbeli célokhoz igazítsa.

További fontos szempont a vásárlói véleménymérés. Annak meghatározása érdekében, hogy mit vásárolnak az ügyfelek, milyen munkát kell elvégezniük, és milyen akadályokkal kell szembenézniük, egy cégnek el kell végeznie az ügyfélérték-kutatást. Az ügyfelek adatai alapján a cégeknek finomítaniuk kell az értékteremtési stratégiájukat, hogy értéket biztosítsanak az érték olyan dimenziója mentén, amelyet az ügyfelek fontosnak tartanak.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
ESZA Európai Unió Európai Szociális Alap infoblokk_also_ESZA_EU-2-1